Zimné riekanky a koledy pre maličkých

Sniežik sa nám chumelí, zimička už prišla… túto veršovačku pozná asi každý. Spievajte si s deťmi čo najviac a rozvíjajte tak ich slovnú zásobu. Pridať môžete aj zopár nových riekaniek.

shutterstock_342217556

Predvianočný čas je krásnym obdobím plným očakávania a tradícií. Patria k nim aj známe koledovačky a básničky. Slovo koleda pochádza z latinského calendae. Označovali sa tak dni oslavy zimného slnovratu. Neskôr v stredoveku sa tento názov začal používať aj na vianočné piesne, ktoré spievali najmä deti. Kráčali od domu k domu oblečené do rôznych masiek a prosili o výslužku. Legenda hovorí, že autorom prvej koledy bol svätý František z Assisi.

Búvaj dieťa krásne
Jednou z najkrajších a najznámejších kolied je Búvaj dieťa krásne. Väčšina ľudí však pozná len jej prvú časť. Bola by škoda, nezaspievať si ju s deťmi celú:

Búvaj dieťa krásne,
Uložené v jasle,
Búvaj moje pachoľa,
Milostivé Jezuľa,
Budeme ťa kolísať,
Abys mohol dobre spať.

Ježišku náš milý,
Aby sa ti snili,
Veľmi krásne sny,
Veľmi krásne sny.

Drozdy a hrdličky,
Chystajte pesničky,
Nech sa dieťa poteší,
Na tom našom salaši,
Spev škovránka, slávika,
K tomu pekná muzika.

My budeme s vami,
Spievať za jasľami,
Synu milému,
Synu milému.

Hory ticho buďte,
Dieťa nezobuďte,
Nech si ono podrieme,
Na slame a na sene,

Aj vy, milé fialky,
Zaváňajte do diaľky,
Zavejte mu vône,
Pánovi na tróne,
Ticho, sladúčko,
Ticho, sladúčko.

shutterstock_214378315

Nové zimné veršovačky
Typické vianočné piesne vznikali aj v modernej dobe. Na Slovensku asi každý pozná dojemnú českú skladbu Purpura od Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Veľa ľudí však netuší, že tento zimný evergreen vznikol na konci letných prázdnin a autori si pri komponovaní len predstavovali zasnežené kopce. Naučíme vás nové zimné básničky a koledy, ktoré vašim ratolestiam urobia čarovnú zimu.

Pani zima
Pani zima je tu zas,
vonku vládne tuhý mráz,
na oknách až do jari,
biele kvety vyčarí.

Ktože by sa zimy bál,
keď má čiapku, hrubý šál?
Mamička nám uvarí,
teplý čajík šípkový.

Narodil sa Ježiško
Dobrá zvesť k nám zimou beží,
že sa nám narodil synáčik Boží.
Narodil sa vo veľkej chudobe,
nemal viac než anjelíčkov pri sebe.
Tí anjeli prekrásne spievali,
a malé dieťatko na svete vítali.

Mikulášska
Už sa chýli ďalší rok,
zostáva len malý krok,
vyber čižmu, zotri prach
bude plná, žiadny strach!
Všetky dobré detičky,
zaslúžia si balíčky.

shutterstock_62574658

Zimná
Chumelí a chumelí, sniežik stále padá,
teplý šál a rukavice zimička má rada.
Postavíme snehuliaka, nos jak mrkvu má,
počkáme na Mikuláša, čo nám asi dá?

Najkrajšie sviatky
Vianoce, Vianoce, to sú krásne sviatky,
noc je tmavá, noc je dlhá, ale deň je krátky.
Betlehém a jedlička, jezuliatko k tomu,
koledníci prichádzajú do našeho domu.
Vianoce, Vianoce sviatky všetkých detí,
strieborná hviezdička ticho nocou letí.