Obecné zásady podávání léků

Pro každou maminku je nemoc jejího dítěte stresovou situací. Bohužel nemoci dětí nejsou ničím neobvyklým. Možná patříte mezi maminky, které se bojí podat dítěti jakýkoliv lék. Je pravdou, že každý lék představuje pro tělíčko, které se teprve vyvíjí, určitou zátěž. Dítěti proto nepodáváme léky, pokud to není opravdu nutné. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že neléčené zdravotní potíže můžou zhoršit zdravotní stav děťátka.

Jaké jsou obecné zásady při podávání léků dětem?

 • Neordinujte léky dítěti sama. Před podáním jakéhokoliv léku dítěti se raději poraďte s dětským lékařem nebo lékárníkem.
 • Dětem můžete podávat jenom ty léky, které jsou pro ně určené. Dítě není „malý dospělý“. Lék určený pro dospělé může u dětí vyvolat neočekávané nežádoucí účinky a také ovlivnit vývoj dítěte.
 • Respektujte věkové omezení v podávání léku jako např. „nepodávejte lék dětem mladším 2 let.“ U dítěte je i týden důležitým časovým úsekem v jeho vývoji.
 • Léky předepsané jednomu dítěti nepatří jinému dítěti! O vhodnosti léku na konkrétní zdravotní problém Vašeho dítěte se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
 • Dítěti podávejte dávku léku, kterou vyznačil na balení léku lékárník nebo doporučil lékař. Tato dávka odpovídá aktuálnímu zdravotnímu stavu, hmotnosti a věku dítěte.
 • Pro správný účinek léku je potřebné dodržet nejenom správnou dávku, ale také pravidelnost v jeho podávání.
 • Před podáváním léku si pečlivě přečtěte příbalový leták.
 • Podáváte-li dítěti více léků, informujte se u lékárníka na vhodnost této kombinace.
 • Léky nikdy nenechávejte volně přístupné dětem. Také je nenazývejte „bonbonem“ nebo „šťávičkou“, protože to vyvolává dojem sladké dobroty, kterou si děti chtějí pak vzít samy.
 • Na podání léku se soustřeďte a nevěnujte se jiným činnostem.
 • Řekněte dítěti předem, že mu chcete podat lék a proč lék potřebuje. Vhodné je také vysvětlení, jak ho nemoc omezuje a co příjemného jej čeká po vyléčení.
 • Po podání léku nezapomeňte dítě pochválit.

Jak podávat jednotlivé druhy léků?